Нашите Запазени търговски Марки

Важно!

Търговската марка е знак (текст, изображение или комбинация от двете), който отличава определен бизнес от този на конкурентите. Само собственикът на една марка има право да я използва свободно. Всички останали могат да правят това само с неговото изрично съгласие. Правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на нея. Забраната за използване включва предлагането или предоставянето на услуги с този знак, както и използването на знака в реклами, но само що се отнася до дейностите, включени в клас 35. Според закона притежателят на правото върху марката може да разреши използването й от трети лица за всички или за част от услугите, за които е регистрирана. В случай че имате желание да използвате някоя от нашите запазени търговски марки моля да се свържете с нас.

Франчайз?

Франчайзингът представлява търговска концесия — вид отношения между пазарни субекти, при които едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател) правото да използва разработен и успешен бизнес модел в определен вид бизнес. Вижте нашето предложение!

Свържете се с нас

Уеб Брокер

МАРКА рег. No 97091

 
  Класове на стоките и/или услугите   Списък на стоките и/или услугите
Клас 35: бизнес консултански услуги, свързани с употребата на компютри.
Клас 36: финансови икономически консултански услуги; консултански услуги за индивидуално финансово планиране.

Виж повече

Бързи пари

Бързи пари

Button Text

Магазин за кредити

МАГАЗИН ЗА КРЕДИТИ

Регистров номер: 00109888

Класове по Ницската класификация 35. рекламни, маркетингови и промоционални услуги; компютризирани услуги за поръчки чрез интернет; осигуряване на онлайн пазар за покупко-продажби на стоки и услуги; предоставяне на онлайн сравняване на финансови услуги; предоставяне на потребителска информация за стоки и услуги; услуги за онлайн поръчки

Button Text
Image

Контакти

Телефон:  0877 569 828
Мобилен: 0875 220 980
Email: office@webbroker.bg