ВСИЧКИ СТАТИИ

Взимане на ипотечен заем в друга държава членка на ЕС

Защо да предприема подобна стъпка?

По силата на настоящата Директива на ЕС за Потребителския кредит, можете да вземете заем във всяка държава членка на ЕС, с цел да закупите стоки или имущество в родната си страна.

Ако разполагате с подходящата информация за продукта или услугата, които купувате, можете да се възползвате от нарасналата конкуренция и разнообразието от продукти, които се предлагат в различните страни членки на ЕС.

Очевидно, процесът е по-сложен отколкото, ако вземате заем от собствената си страна и е необходимо да сте сигурни, че ще извлечете значителни финансови ползи от сключването на такъв договор за кредит.

Един добър сравнителен поглед върху предлаганите продукти, внимателното запознаване със сроковете и условията на договора и още някои елементарни предпазни мерки могат да Ви помогнат да сключите по-добра сделка. Нужно е да знаете, че има недоизяснени области в законодателството. Поради това, разрешаването на презграничните кредитни спорове не винаги е лесно.

Какво постановява Директивата на ЕС за Потребителския Кредит?

Кредитите срещу ипотека все още представляват една от малкото области, в които не е постигнато хармонизиране на законодателството в ЕС. Жилищните кредити не са регламентирани от Директивата на ЕС за Потребителския кредит, а от набор от указания, озаглавени Доброволен кодекс за професионално поведение – Voluntary Code of Conduct – които са приети от кредитната индустрия и потребителските групи в ЕС.

Тъй като националните закони за недвижимото имущество не са подчинени на Европейското право, необходимо е да се позовете на законите на държавата, в която сте закупили имота, за да разберете кои закони са приложими във Вашият случай. В случай на съдебен процес е необходимо да се позовете на частното международно право, което представлява сбор от спогодби, примерни закони, законови принципи и други документи и инструменти, регламентиращи частните взаимоотношения между страните, за да отговорите на следните въпроси:

Органите на коя държава имат решаваща роля при спорове – тези на държавата на кредитора или на кредитополучателя?

Законите на коя държава са приложими към договора?

Два основни въпроса трябва да получат отговор в случаите на трансгранични спорове: кой съд и кой закон важат?

Кредиторите трябва да са сигурни, че при възникнал спор, валидността на договорите няма да може да бъде оспорена. В противен случай може да изгубят гарантираното връщане на заетите парични средства. Затова те трябва да са добре запознати с пазара и с правната система на страната, в която се подписва договора. Също толкова важно е получателите на кредит да знаят каква защита получават като потребители от официалното законодателство не само относно правата си, но и относно задълженията си.

Според правилото, ако договорът е сключен в страната, на която Вие сте жител, по оферта на компания от чужбина, се прилагат законите на Вашата страна.

Добре е още да знаете, че съществуват редица организации, които са специализирани в решаването на международни спорове и които могат да ви помогнат.

Потърсете информация за Европейските потребителски центрове (ЕСС Net)!

Европейските потребителски центрове

Bulgarian ECC Net

DG Sanco

 

Какъв е стандартния процес за кандидатстване

Взимането на заем, независимо дали с цел закупуване на имущество или на стоки, означава, че трябва да си откриете банкова сметка в чуждестранна банка. След като направите това, необходимо е да прецените какви са преимуществата на тегленето на заем в чужбина.

Необходимо е:

-да се информирате за избраната финансова институция, за асоциациите, с които е сдружена и т. н.;

-да се информирате не само за избрания от Вас продукт, но и за Вашето конкретно положение и права (например, за възможностите и условията за предсрочно погасяване и т.н.);

-да се информирате за лихвения процент, приложим към Вашия заем или кредит (той е различен за отделните държави членки);

-да изясните подробно по какъв метод се изчислява лихвата (той също е различен за отделните държави членки).

Имайте предвид, че съществуват потенциални клопки. Например: въпреки, че може да се ползвате с по-нисък лихвен процент в чужбина, размерът на месечната Ви вноска може да варира в съответствие с обменния курс на валутите. Освен това, трябва внимателно да обмислите сроковете и условията на договора и да сте сигурни, че можете до плащате разходите по превода на паричните средства между държавите.

 

източник:Стандартен процес за кандидатстване за кредит от ЕС

Image

Контакти

Телефон:  0877 569 828
Мобилен: 0875 220 980
Email: office@webbroker.bg