Профи кредит

ПРОФИ КРЕДИТ БЪГЛАРИЯ

Основни изисквания към кредитоискателите на компанията

Кой може да се възползва от потребителски кредит от ПРОФИ КРЕДИТ?

Граждани на Република България, които най-малко трябва да покриват следните условия:

• Да са на възраст между 18 г. (навършени) и 80 г. включително;

• Да притежават валидна лична карта;

• Да имат регулярни доказуеми доходи от трудов договор, от граждански договор и/или пенсия, чиито срок покрива срока на кредита. Доходите трябва да са от или в следствие на работа при български работодател;

• Да имат минимум 1 месец трудов стаж при настоящия си работодател;

• Да имат достатъчен доход, покриващ размера на месечната вноска по кредита, за който кандидатстват.

Кой не може да се възползва от потребителски кредит от ПРОФИ КРЕДИТ?

• Чужденци (независимо дали са със статут на временно или постоянно пребиваващи на територията на страната);

• Фирми, собственици или управители на фирми и самоосигуряващи се лица;

• Безработни, лица само с недоказуеми доходи или с доход единствено от чужбина;

• Лица със сериозни просрочия по кредити към други кредитори;

• Лица с невалиден документ за самоличност;

• Лица, които не желаят да предоставят телефони за контакт;

• Лица с психически заболявания;

Image

Контакти

Телефон:  0877 569 828
Мобилен: 0875 220 980
Email: office@webbroker.bg