Изи Кредит
 

 

Изи Кредит е потребителски заем (между 100 и 8000 лева). Заемът се изплаща посредством предварително договорени, фиксирани месечни, седмични или двуседмични вноски. Тези вноски включват главница и лихва.

Image

Контакти

Телефон:  0877 569 828
Мобилен: 0875 220 980
Email: office@webbroker.bg