ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Уеб Брокер „Грижа за Теб“ медицинска застраховка!

„ЕВРОИНС ЖИВОТ“

Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за медицинската застраховка "Живот" специално създадена за всички приятели, настоящи и бъдещи клиенти на  компанията УЕБ БРОКЕР. Пълната договорна информация за този продукт можете да откриете в преддоговорната информация, както и в общите условия на застраховката. Срещу една минимална еднократна вноска, спокойствие и сигурност за цяла година! Намерете магазина / офиса близо до вас и се възползвайте от този страхотен продукт!

Въпроси и Отговори?

Медицинската застраховка - „Грижа за Теб“  е здравна застраховка живот, целяща да подпомогне клиента при възникнали медицински разходи! 

 

КОЛКО СТРУВА и КАК СЕ ПЛАЩА?

Застрахователната премия е еднократна и важи за период от една година заплаща се при сключване на застраховката.

• За ПАКЕТ “1”– 25 лв.;

• За ПАКЕТ “2”– 45 лв.;

• За ПАКЕТ “3”– 85 лв.

Полицата се сключва за срок от 1 година с начало от 00.00 ч. на деня посочен за начало в застрахователния сертификат. Крайната дата е 24.00 часа деня посочен за край в застрахователния сертификат.

 

КАКЪВ Е РАЗМЕРА НА  ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО?

 

ЗА ВСИЧКИ ПАКЕТИ:

  • Смърт в резултат на заболяване – 1 000 лв.  
  • Смърт в резултат на злополука – 2 000 лв.

ПО ПАКЕТ “1”

Агрегираният лимит за рисковете свързани с възстановяване на разходи е до 500 лв. Подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт – 100 лв.

ПО ПАКЕТ “2”

 Агрегираният лимит за рискове свързани с възстановяване на разходи е: до 1 000 лв. за събития настъпили в резултат на злополука; до 500 лв. за събития настъпили в резултат на заболяване. Без подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт

ПО ПАКЕТ “3”

 Агрегираният лимит за рисковете свързани с възстановяване на разходи е до 1 000 лв. Подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт – 250 лв. За всички рискове свързани с възстановяване на разходи, независимо от пакета се прилага самоучастие от 30% за всяка щета.