Застраховка Автокаско

Застраховка Автокаско!

Автокаско

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

  • -Пожар;
  • -Природни бедствия;
  • -Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние;
  • -Злоумишлени действия на трети лица;
  • -Кражба / грабеж.

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

Може да направите онлайн застраховка на вашия автомобил от ТУК

Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, взависимост от условията на застрахователя.

Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

  • -застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя;
  • -вид и марка, години на автомобила;
  • -териториална валидност на застраховката;
  • -начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус;
  • -наличие на предходни щети и изплатени обезщетения.

ВАЖНО: Полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.

Свържете се с нас за повече информация и направете запитване.

Научете повече за застраховка Автоасистанс.

24инс