Застраховки

Как ще ви помогнем, при нужда от застраховка?

Ние работим с едни от водещите застрахователни компании в България. Можем да договорим специални цени за нашите потенциални клиенти. Ще изберем застраховката, която Ви е необходима и е точно за вашите нужди и възможности.

ЗАСТРАХОВАНЕ  Всички видове застраховки онлайн!

Застраховката е договор, който се сключва при определeни условия,които са описани в застрахователна полица. В зависимост от видът си застраховките покриват различни рискове, примерно – злополука, защита на имот или вещ и много други. Спести значително време, сключи своята застраховка онлайн от дома, офиса или мобилния си телефон. Избери си сам най - изгодната и достъпна за теб цена.

Застраховки

 • Онлайн запитване - Застраховка Гражданска Отговорност!

Всеки регистриран автомобил в България трябва по закон задължително да притежава такава застраховка независимо дали е в движение или не. Тази застраховка служи за изплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди (болки и страдания) на трети страни при ПТП виновно причинено от водача, притежател на застрахованото МПС. Самият водач не ползва обезщтетение по тази застраховка. Бърза и лесна справка за сравняване на цените на компаниите, намери най-изгодните оферти по издаване на полица гражданска отговорност!

 


 

 

24инс Запитване онлайн застраховка  Автокаско!

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

 • Пожар
 • Природни бедствия
 • Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба / грабеж

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда. Направи запитване!

 


 

Грижа за теб - Медицинска застраховка Живот

 


ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Уеб Брокер „Грижа за Теб“ медицинска застраховка!

„ЕВРОИНС ЖИВОТ“

Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за медицинската застраховка "Живот" специално създадена за всички приятели, настоящи и бъдещи клиенти на  компанията УЕБ БРОКЕР. Пълната договорна информация за този продукт можете да откриете в преддоговорната информация, както и в общите условия на застраховката. Срещу една минимална еднократна вноска, спокойствие и сигурност за цяла година! Намерете магазина / офиса близо до вас и се възползвайте от този страхотен продукт!

Въпроси и Отговори?

Медицинската застраховка - „Грижа за Теб“  е здравна застраховка живот, целяща да подпомогне клиента при възникнали медицински разходи! 

 

КОЛКО СТРУВА и КАК СЕ ПЛАЩА?

Застрахователната премия е еднократна и важи за период от една година заплаща се при сключване на застраховката.

• За ПАКЕТ “1”– 25 лв.;

• За ПАКЕТ “2”– 45 лв.;

• За ПАКЕТ “3”– 85 лв.

Полицата се сключва за срок от 1 година с начало от 00.00 ч. на деня посочен за начало в застрахователния сертификат. Крайната дата е 24.00 часа деня посочен за край в застрахователния сертификат.

 

КАКЪВ Е РАЗМЕРА НА  ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО?

 

ЗА ВСИЧКИ ПАКЕТИ:

 • Смърт в резултат на заболяване – 1 000 лв.  
 • Смърт в резултат на злополука – 2 000 лв.

ПО ПАКЕТ “1”

Агрегираният лимит за рисковете свързани с възстановяване на разходи е до 500 лв. Подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт – 100 лв.

ПО ПАКЕТ “2”

 Агрегираният лимит за рискове свързани с възстановяване на разходи е: до 1 000 лв. за събития настъпили в резултат на злополука; до 500 лв. за събития настъпили в резултат на заболяване. Без подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт

ПО ПАКЕТ “3”

 Агрегираният лимит за рисковете свързани с възстановяване на разходи е до 1 000 лв. Подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт – 250 лв. За всички рискове свързани с възстановяване на разходи, независимо от пакета се прилага самоучастие от 30% за всяка щета.


 

 

Застраховка на Имущество

Имущество

Пожар и природни бедствия

Предмет на застраховката са недвижимо имущество (дълготрайни материални активи,жилища, вили, офиси, стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество, техника и уреди, стопански инвентар, машини и съоръжения, материални запаси, произведения на изкуството) на граждани и малки фирми. Тази застраховка може да бъде намерена на пазара и с наименование „Пожар и други опасности“.

Щети на имущество

Обект на застраховане могат да бъдат домашно, офис и търговско движимо имущество (собствено, наето или предоставено на отговорно пазене), което се съхранява на определен адрес, посочен в застрахователната полица. Покритите рискове по този вид застраховка включват: кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм и злоумишлени действия на трети лица, счупване на стъкла и витрини и др. Обикновено тази застраховка се предлага при наличие на сключена застраховка „Пожар и природни бедствия“.

Индустриален пожар

Застраховката осигурява защита на движимото и/или недвижимо имущество на производствени предприятия, складове, магазини, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация и др. подобни,находящи се на територията на Р. България. Имуществото може да бъде както собствено, така и наето или предоставено на отгвороно ползване от юридически лица.

Кражба, грабеж и вандализъм

Тази застраховка обикновено се предлага като допълнително покритие към застраховка "Пожар и природни бедствия" и/или застраховка "Щети на имущество". Предмет на застраховката е движимо имущество, застраховано по тези полици, като например благодорни метали, скъпоценни камъни, предмети с историческа и художествена стойност и др. Покрити рискове по тази застраховка включват кражба чрез взлом, въоръжен грабеж (само заедно с предходния риск); не се застраховат оръжие, беоприпаси, взривни или наркотични вещества, продукти на интелектуалната собственост.

Застраховка на електронна техника

Предоставя застрахователно покритие за електроннa техника, инсталирана на мястото на застраховката срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на застрахования като наприемер: щети или загуби вследствие на свръхнапрежение, кражба чрез взлом, пожар и др.

Строително-монтажни рискове (СМР)

Предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач или главен изпълнител на строителния обект, възможността да застрахова по условията на тази застраховка строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, отговорността на изпълнителя / подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица и други извънредни разходи.

24инс

Застраховка Автокаско

Застраховка Автокаско!

Автокаско

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

 • -Пожар;
 • -Природни бедствия;
 • -Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние;
 • -Злоумишлени действия на трети лица;
 • -Кражба / грабеж.

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

Може да направите онлайн застраховка на вашия автомобил от ТУК

Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, взависимост от условията на застрахователя.

Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

 • -застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя;
 • -вид и марка, години на автомобила;
 • -териториална валидност на застраховката;
 • -начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус;
 • -наличие на предходни щети и изплатени обезщетения.

ВАЖНО: Полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.

Свържете се с нас за повече информация и направете запитване.

Научете повече за застраховка Автоасистанс.

24инс

Полезни Страници

Можете да проверите стауса на вашата застраховка гражданска отговорност, като посетите страницата на Гаранционния фонд.

Проверка за ВАЛИДНОСТТА на Полица

zastrahovane