Ние гарантираме за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни!

"Уеб Брокер " е регистриран като администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

С отбелязване в полето на съответната избраната от вас форма за запитване потвърждавате, че сте прочели разбирате и давате правото и СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТА