Условия за ползване
 

Правила за ползване

Този уебсайт е собственост на "Уеб Брокер 2014"ООД. Достъпът до информацията е безплатен. Фирмата има право без да уведомява предварително потребителите на сайта, да прави всякакви промени в данните и условията за ползване на сайта.

Съдържанието на сайта:www.webbroker.bg има само информационно предназначение. По отношение приложимостта на някои аспекти от съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област.Фирмата не носи отговорност за  вреди или други последствия, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница.

Всеки потенциален потребител, с достъпа си до фирменият сайт на "Уеб Брокер" и възползвайки се от информацията в него приема, че се е запознал и приема условията за ползване посочени по-долу.

Авторско право

Голямата част от съдържанието на този сайт, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание  на "Уеб Брокер 2014" ООД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП.

Връзки с други сайтове

"Уеб Брокер 2014"ООД не носи отговорност за информация включително и нейната пълнота и достоверност, съдържаща се в другите сайтове с които е свързан по някакъв начин, или към който настоящият има хипервръзки.Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Фирмата не носи отговорност и не може да влияе върху съдържанието или поддържането на другите сайтове(страници) и не отговаря за вреди или последствия, произтичащи от тяхното съдържание или тяхното поддържане.

Отговорност

"Уеб Брокер 2014" ООД поддържа актуална информацията на сайта си(доколкото това е възможно), което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски.

"Уеб Брокер" не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.Информацията в сайта, се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

"Уеб Брокер 2014" ООД не носи никаква отговорност за последиците възникнали при използването на сайта, в т.ч. приченени евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви до този сайт.

Ползването на информацията, съдържаща се в сайта е по воля и иниацитива, за сметка на ползвателя.Всеки потребител на сайта, сам е отговорен за възприятията на точността, пълнотата и полезността на информацията.

Лична информация

Фирмата ""Уеб Брокер 2014" ООД притежава удостоверение като администратор на лични данни!
Личната информация , събирана в този сайт се събира само за идентифициране на запитвания и искания.

С отбелязване в полето на съответната избраната от вас форма за запитване потвърждавате, че сте прочели разбирате и давате правото и СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТА

 

Ако не сте съгласни с нашите условия, трябва незабавно да напуснете и да прекратите използването на сайта.Фирмата "Уеб Брокер 2014" ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази страница.