Бързи пари Магазин за кредити и услуги онлайн телефонът 0875 / 220980

Обедини всичките си вноски в една с Профи кредит

Рефинансиране, обединяване на бързи кредити и заеми!

РЕФИНАНСИРАНЕ на бързи кредити! 

Събиране на  всички текущи задължения от други финансови институции!

Обедини всичките си вноски в една с една поносима месечна вноска!

Предимствата на нашите потребителски кредити в сравнение с банковите  кредити?

Свободното ползване на сумата по кредита - можете да използвате средствата както и за каквото си решите.

Минимум документи и улеснена процедура при кандидатстване и одобрение на кредита - кандидатстваш само с лична карта.

Безплато кунсултиране с експерт по финансирането сътрудник – можеш да уговориш безплатно посещение в удобно за теб време и място.

Бърз отговор на искането за кредит!

Можеш да кандидатстваш за потребителски или бизнес кредит, като подадеш заявка за кандидатстване по телефон или онлайн, или да кандидатстваш при нас или в наш партньорски офис. Можеш да заявиш желанието си за кандидатстване онлайн, като попълниш формата за кандидатстване. 

Максимално проста процедура и минимум документи при кандидатстване и одобрение.

Без изискване на обезпечение – не е необходимо да предоставяш обезпечение залог и/или ипотека.

 

Обедини кредитите си!

Възможност да обедините по-малки кредити и да плащате една удобна месечна вноска. Предлагаме кредит до 5000 лева за пълнолетни граждани на Република България с валидна лична карта и доход от трудов договор, граждански договор или пенсия.