overgaz-kapital

1. Потребителски кредит: Единствено за клиенти с добра кредитна история и доказан доход

Може да се кандидатства онлайн или в най - близкият магазин за кредити - Бързи пари!

Само с доказан доход. Предоставя се на физически лица, с постоянно местожителство в страната, които са навършили 19 г.; Възраст не повече от 70 г. към крайният срок на кредита. Изисква се включване на син/дъщеря при възможност;

1.1. Стандартен потребителски кредит Кредитът не е целеви и може да се използва за всякакви текущи нужди.  Размер – до 7 000 лв.  Срок – от 6 до 60 месеца;  Фиксиран лихвен процент за първата година– 15,85%;  Променлива годишна лихва, формирана от 6 мес.Софибор с фиксирана надбавка 14.864 за останалия срок на кредита  Начин на погасяване - анюитетни вноски;  Такси и комисионни: - Такса за определяне степента на кредитния риск в размер на 1.5%, минимум 60 лв. Таксата се дължи само за одобрените кредити. Удържа се от разрешената сума или се заплаща преди подписване на договора за кредит. - Обезщетение при предсрочно погасяване на кредита за периода, в който лихвата е фиксирана в размер на 1% от размера на предсрочно погасената главница.

 nazaem4

 

1.2. Потребителски кредит 8.95% Кредитът не е целеви и може да се използва за всякакви текущи нужди.  Размер – 7 000 до 15 000 лв.  Срокот 6 до 72 месеца;  Фиксиран лихвен процент за първата година– 8,95%;  Променлива годишна лихва, формирана от 6 мес.Софибор с фиксирана надбавка 8.627 за останалия срок на кредита  Начин на погасяване - анюитетни вноски;  Изискване за съотношение дълг:доход – до 50%, добра кредитна история  Такси и комисионни: - Такса за определяне степента на кредитния риск в размер на 1.95%, минимум 100 лв. Таксата се дължи само за одобрените кредити. Удържа се от разрешената сума или се заплаща преди подписване на договора за кредит. - Обезщетение при предсрочно погасяване на кредита за периода, в който лихвата е фиксирана в размер на 1% от размера на предсрочно погасената главница.

 

 

1.3. Газификация на изплащане - потребителски кредит за битови клиенти на Овергаз Кредитът е целеви и може да се използва за финансиране на всички етапи на газификация, съобразно желанието на клиента, както и за закупуване на нови газови уреди. Изисква се ценова оферта за услугите, които ще се финансират. Сумата по кредита се превежда по лична сметка на кредитополучателя.  Размер – до 10 000 лв.  Срок – от 6 до 60 месеца;  В случай, че клиентът не е собственик на имота, който се газифицира, се изисква поръчителство от собственика на имота;  Начин на погасяване - анюитетни вноски;  Лихвен процент – 7.9% променлива годишна лихва  Такси и комисионни: - Такса за определяне степента на кредитния риск в размер на 1.5%, минимум 60 лв. Таксата се дължи само за одобрените кредити. Удържа се от разрешената сума или се заплаща преди подписване на договора за кредит. - Без наказателна лихва при предсрочно погасяване на кредита.

Свържете се с нас

контакти

още инфо Изберете населено място, кликнете с мишката, за да получите подробна информация. Можете да видите точното метоположение и да се свържите с най  - близкият до вас офис, като се свържете по телефона или използвате формата за контакт