Ипотечни кредити рефинансиране на стари задължения

Рефинансиране на ипотечен кредит

Възможност за обединяване на всички заеми в един. Бърз кредит срещу ипотека , възможен избор на небанкова финансова институция, изцяло с прозрачни условия. Без скрити такси и комисионни. Можем да Ви съдействаме да получите предварително становище изцяло онлайн, без да е необходимо да посещавате офис. Бърз отговор, минимум документи не е необходимо да се доказва доход. Кредитоискателя сам избира вноска, срок и ГПР. Предлагаме възможности за рефинансиране на кредит към небанкови финансови институции , чрез които можете да намалите размера на вноските си, да удължите срока на кредита, да обедините няколко по-малки задължения или да получите допълнителни средства. Рефинансирането на кредит е много полезна услуга, която цели да улесни изплащането на кредити към други финансови институции.


СРОК: от 1 до 10 г.
ЛИХВА: По договаряне!
РАЗМЕР: от 5000 до 500 000 евро

Запитване за рефинансиране онлайн!


Предимства:
•    дълъг срок за погасяване на кредита - до 10 години;
•    възможност за гратисен период за лихва и главница;
•    възможност за сезонно погасяване;
•    избор между намаляващи и анюитетни погасителни вноски;
•    без такса за кандидатстване;
•    без такса за оценка на имота;
•    без такса за предсрочно погасяване.

nazaem4

лизинг


web4o

fast-money-krediti.shop

Ние можем да Ви предложим:

Много различни видове услуги

Всички видове застраховки

Кредити и Заеми

Без лихва и оскъпяване.

Без поръчители.

Бързо и лесно !

 

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече