Изцяло Онлайн без посещаване на офис. Попълнете формата за кандидатстване , както и необходимите лични данни съгласно указанията и изпратете запитването.

Онлайн Кредит от 200 лв. до 4 000 лв. със срок за връщане от 3 до 24 месеца. Заяви бързо и лесно, където и да си, напълно безплатно и само с лична карта
Кандидатстваш веднъж, имаш пари всеки месец. Заяви сега. Безплатна доставка. Бяла Карта е с кредитен лимит до 3000 лв и без такси за обслужване. Без трудов договор.Без такса за издаване. Кандидатстване онлайн, получаване с куриер

Грижа за теб - Медицинска застраховка Живот

 


ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Уеб Брокер „Грижа за Теб“ медицинска застраховка!

„ЕВРОИНС ЖИВОТ“

Настоящият документ съдържа обобщение на основната информация за медицинската застраховка "Живот" специално създадена за всички приятели, настоящи и бъдещи клиенти на  компанията УЕБ БРОКЕР. Пълната договорна информация за този продукт можете да откриете в преддоговорната информация, както и в общите условия на застраховката. Срещу една минимална еднократна вноска, спокойствие и сигурност за цяла година! Намерете магазина / офиса близо до вас и се възползвайте от този страхотен продукт!

Въпроси и Отговори?

Медицинската застраховка - „Грижа за Теб“  е здравна застраховка живот, целяща да подпомогне клиента при възникнали медицински разходи! 

 

КОЛКО СТРУВА и КАК СЕ ПЛАЩА?

Застрахователната премия е еднократна и важи за период от една година заплаща се при сключване на застраховката.

• За ПАКЕТ “1”– 25 лв.;

• За ПАКЕТ “2”– 45 лв.;

• За ПАКЕТ “3”– 85 лв.

Полицата се сключва за срок от 1 година с начало от 00.00 ч. на деня посочен за начало в застрахователния сертификат. Крайната дата е 24.00 часа деня посочен за край в застрахователния сертификат.

 

КАКЪВ Е РАЗМЕРА НА  ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО?

 

ЗА ВСИЧКИ ПАКЕТИ:

  • Смърт в резултат на заболяване – 1 000 лв.  
  • Смърт в резултат на злополука – 2 000 лв.

ПО ПАКЕТ “1”

Агрегираният лимит за рисковете свързани с възстановяване на разходи е до 500 лв. Подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт – 100 лв.

ПО ПАКЕТ “2”

 Агрегираният лимит за рискове свързани с възстановяване на разходи е: до 1 000 лв. за събития настъпили в резултат на злополука; до 500 лв. за събития настъпили в резултат на заболяване. Без подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт

ПО ПАКЕТ “3”

 Агрегираният лимит за рисковете свързани с възстановяване на разходи е до 1 000 лв. Подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт – 250 лв. За всички рискове свързани с възстановяване на разходи, независимо от пакета се прилага самоучастие от 30% за всяка щета.