Кредитни карти Транскарт - заяви онлайн

logo transcard

Ако нямаш просрочени задължения, а месечният ти доход след приспадане на данъци, осигуровки и погасителни вноски е над 300 лева, заяви онлайн кредитна карта trans.card.

След активирането на картата с парите от кредитния лимит погаси онлайн скъпите си кредити, отпуснати от банка или финансова институция.

За целта нареди balance.transfer чрез интернет страницата http://www.transcard.bg – бързо и лесно. Погасената сума ще се отрази като трансфериран баланс по кредитната карта trans.card.

През първите 6 месеца от активирането на картата трансферираните баланси не се олихвяват. В този период не дължиш и погасителни вноски по трансферираните баланси. По този начин

получаваш кредит без лихви

и без погасителни вноски

за 6 месеца!

 

Лихвите след 6-месечния безлихвен период са

в пъти по-ниски в сравнение с някои

бързи кредити!

 

Заяви trans.card сега!

 

trans-baner