Кредитни карти - заяви онлайн

Бяла кредитна карта


  • Без изискване за трудов договор
  • Шанс за одобрение при влошена кредитна история
  • Без такси за издаване и обслужване
  • Без такса при теглене на банкомати в България


Въпрос относно картата?

logo transcard

Ако нямаш просрочени задължения, а месечният ти доход след приспадане на данъци, осигуровки и погасителни вноски е над 300 лева, заяви онлайн кредитна карта trans.card.

След активирането на картата с парите от кредитния лимит погаси онлайн скъпите си кредити, отпуснати от банка или финансова институция.

За целта нареди balance.transfer чрез интернет страницата http://www.transcard.bg – бързо и лесно. Погасената сума ще се отрази като трансфериран баланс по кредитната карта trans.card.

През първите 6 месеца от активирането на картата трансферираните баланси не се олихвяват. В този период не дължиш и погасителни вноски по трансферираните баланси. По този начин

получаваш кредит без лихви

и без погасителни вноски

за 6 месеца!

 

Лихвите след 6-месечния безлихвен период са

в пъти по-ниски в сравнение с някои

бързи кредити!

 

Заяви trans.card сега!

 

trans-baner

 

Кредитнa картa за бизнеса:- Transcard MasterCard Business - с лимит от 100 до 50 000 лв
Условия за получаване на кредитен лимит по картите - картата:
За да получи кредитен лимит по картите или по картата в размер над 100 лева,

Вашата фирма трябва да отговаря на следните условия:
-да е ООД, ЕООД, АД или ЕАД
-да е извършвала дейност от поне 1 година
-да не е на загуба според последния ГФО
-да няма просрочени кредити
-нетните приходи да са достатъчни за редовното обслуж-ване минималните погасителни вноски по кредитите
-във фирмата да работят поне 3 осигурени лица.
Обезпечаване на кредитите по картата:
При кредитен лимит по картата до 100 лева не се изисква никакво обезпечение.

 

Важно:  В нашите онлайн магазини за пари, не присъстват всички фирми наши партньори а само тези, които имат желанието и са ни предоставили специално форми за кандидатстване директно в техните сайтове.

bqlakarta

 

Вземи Кредитна карта!

Бяла Кредитна Карта.

Шанс за одобрение при лоша кредитна история