Бързи пари и Web Broker - патентовани търговски марки!

Марките 

Бързи пари § Web Broker

са патентовани и са обект на интелектуална собственост!

Според действащите правила и закони, интелектуалната собственост обхваща много и различни обекти - марки, патенти, авторско право, ноу-хау и други. 

Бързи пари и Web Broker са търговски марки и са знак (текст, изображение или комбинация от двете), който отличава нашият бизнес от този на нашите конкуренти. 

Trade mark

БЪРЗИ ПАРИ
 
(210)/(260)Application number 2017145794N
(270)Application language bg
(220)Application date 2017-04-10+03:00
Trade mark office Bulgaria - BPO
(190)Registration office BG
(111)Registration number 00100306
(151)Registration date 2018-01-10+02:00
бизнес консултанткси услуги, отнасящи се до франчайзинг; консултантски услуги в областта на партньорския маркетинг; бизнес консултации във връзка с реклами; бизнес съвети, свързани с реклама
(511)Nice class number 36
List of goods and services брокерски услуги за договори за кредити

 

Trade mark
Web Broker
 
(210)/(260)Application number 2016139848N
(270)Application language bg
(220)Application date 2016-01-09+02:00
Trade mark office Bulgaria - BPO
(190)Registration office BG
(111)Registration number 00097091
(151)Registration date 2017-03-28+03:00
(141)Expiry date 2026-01-09+02:00
(550)Trade mark type Combined
(511)Nice class number 35
List of goods and services бизнес консултански услуги, свързани с употребата на компютри
(511)Nice class number 36
List of goods and services финансови икономически консултански услуги; консултански услуги за индивидуално финансово планиране

 

Само собственикът на марката има право да я използва свободно. Всички останали могат да правят това само и единствено след изричното негово съгласие. Ако имате желанието или смятате да рекламирате или да използвате някоя от запазените марки БЪРЗИ ПАРИ или WEB BROKER можете да се свържете със собственика на интелектуалната собственост чрез формата за контакт.  

Патентно ведомство 

MAGAZIN-KREDITI

Свържете се с нас

контакти

още инфо Изберете населено място, кликнете с мишката, за да получите подробна информация. Можете да видите точното метоположение и да се свържите с най  - близкият до вас офис, като се свържете по телефона или използвате формата за контакт

Уеб Брокер