Банкови сметки-преводи

БАНКОВИ СМЕТКИ И ПРЕВОДИ В ПОЛЗА на  "Уеб Брокер"


Sosiate bank

Societe Generale Експресбанк: BIC код: TTBBBG22

Сметка в лева - IBAN : BG12TTBB94001526885124


 


Можете да направите превод в полза на УебБрокер и чрез системата epay.bg

като преведете желаната от Вас сума по КИН: 0319335047


Можете да направите превод към Уеб Брокер,като посетите най близкия до Вас офис на ИЗИ ПЕЙкато наредите сумата по КИН: 0319335047


Можете да направите превод към Уеб Брокер,чрез системата на терминали CASHTERMINAL. cashterminal logol

 


 

MAGAZIN-KREDITI

Уеб Брокер