Инвестиции

Елана трейдинг

Елана Трейдинг

Инвестиции на Българска фондова борса и международните финансови пазари

ЕЛАНА Трейдинг е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България с над 20 години опит в предлагането на търговия с различни финансови инструменти на българския фондов пазар и международните финансови пазари. Посредникът има международни партньорства чрез които предлага търговия с най-богатото разнообразие от финансови инструменти на над 20 основни борси в света.  Инвеститорите могат да търгуват онлайн на своя компютър или мобилно устройство 24 часа с валута, акции, договори за разлика върху различни класове активи, опции и много други инструменти.

http://www.elana.net

 

Елана Фонд Мениджмънт

Инвестиции във взаимни фондове

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в България, който понастоящем предлага 7 взаимни фонда с различен рисков профил и в различна валута, както и управление на индивидуални инвестиционни портфейли.  Инвеститорите могат да избират между фондове с ниско рисков, балансиран и високорисков профил, които са в български лева, евро и щатски долари.  Предимствата на инвестициите във взаимни фондове са възможността да внасяш и теглиш пари, когато искаш, без санкции; да получиш по-висока доходност в средносрочен период  в сравнение с традиционните спестовни продукти; не плащаш данъци върху получената доходност от български взаимни фондове. 

http://www.elana.net

Бързо и Лесно

Нашата основна цел е да предоставим лесен достъп до кредит на всички, които търсят финансиране, бързи кредити и застраховки  в България.

 "УЕБ БРОКЕР" има за своя основна цел да подпомага развитието на малкия и средния бизнес, да разкрива нови работни места и да създава възможности за генериране на добри доходи, предоставяйки  висококачествени финансови услуги на всички предприемачи.
 
 

barzi-pari