Инвестиции

Какво ще Ви предложим, за вашите спестявания, инвестиции?

Ние следим всички предложения от водещите банки на пазара и ще Ви консултираме,при желание да инвестирате. Ще предложим най изгодните варианти за Вас.При желание ще ви насочим към взаимни фондове. Ние можем да Ви осигурим

Инвестиции

Елана трейдинг

Елана Трейдинг

Инвестиции на Българска фондова борса и международните финансови пазари

ЕЛАНА Трейдинг е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България с над 20 години опит в предлагането на търговия с различни финансови инструменти на българския фондов пазар и международните финансови пазари. Посредникът има международни партньорства чрез които предлага търговия с най-богатото разнообразие от финансови инструменти на над 20 основни борси в света.  Инвеститорите могат да търгуват онлайн на своя компютър или мобилно устройство 24 часа с валута, акции, договори за разлика върху различни класове активи, опции и много други инструменти.

http://www.elana.net

 

Елана Фонд Мениджмънт

Инвестиции във взаимни фондове

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в България, който понастоящем предлага 7 взаимни фонда с различен рисков профил и в различна валута, както и управление на индивидуални инвестиционни портфейли.  Инвеститорите могат да избират между фондове с ниско рисков, балансиран и високорисков профил, които са в български лева, евро и щатски долари.  Предимствата на инвестициите във взаимни фондове са възможността да внасяш и теглиш пари, когато искаш, без санкции; да получиш по-висока доходност в средносрочен период  в сравнение с традиционните спестовни продукти; не плащаш данъци върху получената доходност от български взаимни фондове. 

http://www.elana.net

Бързо и Лесно

Нашата основна цел е да предоставим лесен достъп до кредит на всички, които търсят финансиране, бързи кредити и застраховки  в България.

 "УЕБ БРОКЕР" има за своя основна цел да подпомага развитието на малкия и средния бизнес, да разкрива нови работни места и да създава възможности за генериране на добри доходи, предоставяйки  висококачествени финансови услуги на всички предприемачи.
 
 

barzi-pari