Консултантски услуги - Уеб Брокер  телефонът 0875 / 220980

Също така, появяват се все повече нови формули за ипотечни кредити, които Ви дават гъвкави възможности да правите по-високи вноски когато можете и искате при определени от банката условия. Дефакто, тези формули предлагат много преимущества за хората, които имат гъвкави финанси.При повечето ипотечни кредити с фиксиран или плаващ лихвен процент, трябва да платите
такса за предсрочно погасяване.Официалната оферта за ипотечен кредит, която кредиторът прави, е изчислена на базата на предвидена възвръщаемост на инвестицията – приходи от плащанията на лихвата прификсиран или променлив лихвен процент в продължение на определен брой години, както е
договорено в споразумението. Ако погасявате предсрочно или правите по-високи вноски,срокът на ипотеката се намалява и кредиторът няма да получи лихвата, която е предвидил. За да компенсират този дефицит и да избегнат потенциални загуби, ипотекарните кредитори изискват да платите такса за предсрочно погасяване обикновено върху размера на предсрочно погасената главница.Цялата необходима информация за таксите за предсрочно погасяване трябва да бъде включенав офертата на банката. Таксите за предсрочно погасяване обикновено се определя като твърд процент и варира в границите от 0 до 5%. Трябва да бъдете информирани и за максималния размер на таксата за предсрочно погасяване, която може да се наложи да платите.Ако смените дома си, попитайте кредитора, дали е възможно да прехвърлите условията на съществуващия ипотечен кредит върху друг имот.


©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/

ednozapitvane

barzi-pari

 

лизинг

контакти

още инфо Изберете населено място, кликнете с мишката, за да получите подробна информация. Можете да видите точното метоположение и да се свържите с най  - близкият до вас офис, като се свържете по телефона или използвате формата за контакт

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече

 

Помощник

В нашият магазин "Бързи пари" в главното меню в секция Магазин за Кредити можеш да намериш бързи кредити онлайн с месечни вноски,  без поръчители и с поръчители, както и с доказан и без доказан доход, заеми за всички без лихва и оскъпяване, пари за автомобил, пари срещу залог на автомобил, бизнес и потребителски заеми, ипотечни, кредитни карти и други.Виж повече