Периоди на кредита с ипотека

Ипотечни кредити – за какъв период от време да взема кредит?
Ипотечните кредити са вид дългосрочни заеми. Обикновено, можете да вземете ипотечен
кредит за ”срок” от 25 години, но срокът може да бъде по-кратък или по-дълъг, до 30 години...
Необходимо е да имате предвид, че:
- при по-кратък срок плащате по-високи месечни вноски, но, като цяло, ще платите по-малко.
Може, обаче, да се окаже, че ви остава твърде малък разполагаем доход, за да вършите нещата,
които искате.
При по-дълъг срок плащате по-малки месечни вноски, но, като цяло, ще платите повече.
Бъдете внимателни когато се обвързвате с финансови ангажименти за период
надхвърлящ пенсионната ви възраст, освен ако не сте сигурни, че ще можете да си
позволите да плащате вноските.
Използвайте офертите на банките или кредитен калкулатор в Интернет, за да сравнявате
общата стойност на ипотечния кредит при различни срокове на погасяване.


източник:©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod2/Ipotechni-krediti-za-kak-v-period.html