home - magazin za krediti / zaemi/ zastrahowki/ barzi pari УЕБ БРОКЕР  Бързи пари

Уеб Брокер е финансов посредник, чиято мисия е да ви помогне да намерите най-изгодното предложение за кредит, застраховка, търсена услуга или инвестиция. Целта ни е да Ви помогнем да изберете най-изгодния за Вас продукт от всички фирми, които са наши партньори.

10 причини да се доверите на Web Broker!


web4o

Ние можем да Ви предложим:

Потребителски кредити и заеми

Бързо и лесно


tabela-magazin-barzipari

От нашият сайт за броени минути може да се

изпрати запитване към много компании

Заеми

Какво ще направим за вас, ако търсите кредит?

 Web Broker ще свърши вместо вас всички процедури по кандидатстване на  желаният кредит. Уеб Брокер рекламира и предоставя информационни услуги за кредитни продукти заеми на различни банкови и не банкови институции.

Намерете вашият кредит

Застраховки

Как ще ви помогнем, при нужда от застраховка?

Ние работим с едни от водещите застрахователни компании в България. Можем да договорим специални цени за нашите потенциални клиенти. Ще изберем застраховката, която Ви е необходима и е точно за вашите нужди и възможности.

Вижте нашите предложения

Инвестиции

Какво ще Ви предложим, за вашите пари и инвестиции?

Ние следим всички предложения от водещите банки на пазара и ще Ви консултираме,при желание да инвестирате. Ще предложим най изгодните варианти за Вас.При желание ще ви насочим към взаимни фондове. Ние можем да Ви осигурим

Най - добрата доходност

Договор за ипотечен кредит – съдържание
За разлика от обикновения паричен заем при банковия кредит
възникват два вида задължения за получателя. Първото е главница, което е
предоставената му сума пари и съответно втората част е лихва. Това е така ,тъй като
банковите кредити като особен вид стока си имат цена и това е лихвата, която се договаря
между получателя на заема и търговската банка. Кредитор (заемател) по договор за банков
кредит може да бъде само българска банка или клон на чуждестранна банка, които сa
получили разрешение (лиценз)от БНБ. Договорът за банков кредит се сключва в писмена
форма в противен случай се счита за недействителен. Съществени елементи на договора за
банков кредит са:
l обект на договора е отпускането на определена сума пари
l паричната сума се отпуска за определен срок
l заемателят заплаща уговорената с банката сума
l банковият кредит е целеви заем: паричната сума се заема за да се използва по определен
начин, съгласно уговореното в договора.
По конкретно в договора за ипотечен кредит се посочват определени реквизити, присъщи за
договарянето на всеки вид кредит, които илюстрират горепосоченото съдържание. По
отношение на предмета и цената на договора по-важните от тях са:
• данни за кредитополучателя и солидарните длъжници съгласно удостоверение за
самоличност (лична карта);
• вид, цел и размер на кредита;
• годишен лихвен процент за периода на олихвяване с описание на лихвения процент,
лихвения план, лихвата при просрочие съгласно посочените в договора условия за усвояване,
обслужване на кредита и изпълнение на задълженията по банков кредит, неразделна част от
договора;
• размера на различните такси и комисионни, които банката начислява – за всеки вид по
отделно;
• срок на ползване;
• срок на погасяване, съгласно двустранно подписания погасителен план;
• обезпечение в т.ч. ипотека – вид (договорна, законова), съгласно приложени документи;
• други условия ако има такива;
• приложения – документите, които се прилагат към договора:
l погасителен план;
l план за ускорено погасяване (в случай, че такъв е договорен);
l нотариален акт за учредяване на договорна ипотека/молба за вписване на законна ипотека;
l застрахователна полица – застраховка „Живот” застрахователна полица – имуществена
застраховка;
l предварителен договор за покупко – продажба на имот;
l удостоверение за тежести, издадено от съответната Служба по вписванията;
l решение на компетентните органи на управление на поръчителите и/или солидарните
длъжници – юридически лица за поемане на задължения по този договор, договорите за
учредяване на обезпечения и други ако е предвидено в правилата на съответната банка и
според целта на кредита.
Следващата основна част регламентира условия за усвояване, обслужване на кредита и
изпълнение на задълженията по банков кредит, където се изясняват правата и задълженията
на страните по основните клаузи на договора за ипотечен кредит.


©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged

Източник:
http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod2/Dogovor-za-ipotechen-kredit-s-d.html

Партньори

Предлагаме Ви най-изгодните условия, защото работим с лидерите сред финансовите и застрахователните институции. 

Вижте всички наши партньори!

Печелете с нас

Франчайз Предложение на Web Broker!

Бъдете наш Бизнес Партньор, станете независим представител на Уеб Брокер! БЕЗПЛАТНА възможност за развитие на собствен печеливш бизнес!

За да се свържете с нас използвайте формата за контакт.

Печелете заедно с нас! Работете за себе си!

Намерете ни

Изберете населено място, за да получите подробна информация.Можете да видите точното местоположение и да се свържете с  най - близкият до вас офис, като използвате формата за контакт.

Намерете най - близкият магазин за Бързи пари