Консултантски услуги - Уеб Брокер  телефонът 0875 / 220980

Кредити за строеж и довършителни работи

Жилищни ипотечни кредити: Кредити за строеж и довършителни работи


Кредити за строеж: Ако плащате за ремонтни дейности по Вашия дом на предприемач, който урежда заем от кредитор, може да се ползвате с правото да се откажете или да разполагате с период, в който да промените решението си. Това е възможно преди да сте подписали договора за кредит с банката. Съществуват ограничения във времето, затова е необходимо да действате бързо. Тези кредити също се отпускат срещу обезпечение – ипотека и са вид жилищни ипотечни кредити. Финансират се строителни дейности на недвижими имоти /най-често строеж на еднофамилни къщи/ съгласно представена строителна документация – одобрен архитектурен проект, разрешение за строеж, проектно-сметна документация. За обезпечение служи имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Също така за обезпечение на кредит за строеж би могла да бъде учредена ипотека върху парцела, върху който ще се строи, и правото на строеж. Размерът на кредита зависи от стойността на строителните дейности, съгласно представена проектно-сметна документация или оферта от строителна фирма. Различните банки финансират между 70 и 100 % от стойността на строителния обект. В тази връзка и малко извън контекста можем да изясним и другите видове ипотечни кредити накратко:
Кредитът за довършителни работи служи за финансиране на довършителни дейности по недвижими имоти. Финансират се довършителни дейности по недвижими имоти съгласно представена строителна документация – проектно-сметна документация или оферта от строителна фирма.За обезпечение служи имота, който се довършва и/или друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Размерът на кредита зависи от стойността на довършителните дейности, съгласно представена проектно-сметна документация или оферта от строителна фирма. Различните банки финансират между 50 и 90 % от стойността на строителния обект. Жилищни ипотечни кредити: Кредит за ремонт, подобрения, реконструкция на недвижими имоти Разрешава се съгласно количествено-стойностна сметка за строително-ремонтни дейности или предоставена от строителна фирма оферта. Възможно е изискване за усвояване на траншове с цел проследяване на целевото изразходване на
средствата, възможно е и изискването на разходооправдателни документи. Обезпечение - учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.Жилищни ипотечни кредити: Кредити за българи в чужбина Кредитите са предназначени за български граждани, работещи и/или живеещи в чужбина с цел: покупка на завършен недвижим имот или на имот в строеж, за извършване на ремонт или довършителни работи, за строителство. Съществуват, обаче, и потребителски ипотечни кредити за текущи нужди - за покриване на текущите им потребности от финасиране са обезпечени с ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Условията на банките по ипотечните кредитите за текущи нужди обикновено са по-неблагоприятни за кредитоискателите от тези по жилищните (целевите) кредити. Положителна им страна е, че банката не изисква проследяването на целевото изразходване на отпуснатите средства. Разбира се всяка банка предлага различни условия за своите потребителски ипотечни кредити, но като цяло те се разрешават за по-кратък срок на изплащане, по-малък максимален размер, възможно е и да са по-неизгодни по отношение на цена на кредита от жилищните кредити.


източник:©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/

Кредит с лошо ЦКР. Бързи и лесни кредити до 7 000 лева, в рамките на 24 часа. Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история не е от значение за нас. За нас е достатъчно Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита, ако Вие имате затруднение да ги плащате. А ако е собственик на недвижим имот, то шансът да бъдете одобрен е още по-голям. Виж повече!

 Може да видите и информация за  Ипотеката на имот , обезпечен заем за който не се изискват поръчители и няма значение от кредитната история.

 

 

barzi-pari

 

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече