Фератум - заявка от 400 до 3 000лв.Месечни вноски!

Попълнете формата за кандидатстване за разсрочен  кредит с месечни вноски към Фератум за суми от 400 до 3 000 лева.

 

baner-feratum

Защита на личните данни

"Фератум България" ЕООД, дружеството е вписано в регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на лични данни с Удостоверение № 200599406. "Фератум България" ЕООД се грижи за своите клиенти, техните нужди и сигурност, като осигурява качествено обслужване, чрез гарантирана защита на личните им данни.

baner feratum