Бързи кредити! Първи бърз заем 0% лихва

Бързи кредити - заеми за минути!

Защо да кандидатствам и  дали ще бъда одобрен?

В случай , че Ви е необходима малка сума свежи бързи пари за подпомагането на семейният бюджет или за възникнала спешна, неотложна нужда, можете да се възползвате  като се отправи запитване към избрана от Вас кредитна компания . Може да се  видят  всички компании за бързи пари или бързи кредити и да се  подаде заявка по избор, като се  кликне на банера горе в дясно и се използва помощният филтър. Изберете сумата и срока, който Ви е необходим и смятате, че няма да Ви затрудни, след което изпратете запитване. Направете своя избор и изпратете заявка за безлихвен кредит, кредит  за пенсионери, кредит по телефона, заем до заплата и други. Дали ще бъдете одобрен или ще получите отказ за финансиране, зависи само от Вас и от вашата кредитна история и кредитен рейтинг. Шансът да бъдете одобрен ще е нищожен, ако не отговаряте на специфичните изисквания на избраната от Вас компания. До няколко минути след изпращане на запитване или до края на работния ден в зависимост от това към коя фирма сте изпратил заявка, ако никой не се свърже с Вас, няма да можете да се възползвате от желаното финансиране. Трябва да изчакате кредитен експерт да се свърже с Вас на посочения телефон за контакт. В случй, че сте одобрен, парите може да се вземат веднага по електронен или банков път. 

ВИДЕО - Как се кандидатства онлайн за заем към Бърза Каса до 700лв.?

Друга опция за кредита е да се информирате от всички компании, които са наши партньори.

Изберете видът на кредита, който желаете, ипотечен, заем, бизнес, за инвестиция,или оборотни средства, студентски или потребителски кредит от небанкова институция.

Изберете подходяща компания и посетете най близкият до вас офис на Уеб Брокер!

В случай, че не сте сигурни и се нуждаете от профисионална помощ или компетентен съвет, ние можем да Ви помогнем, като направим запитване за нужният Ви заем,кредит вместо вас.Ще се отнесем с респект към вашият проблем,с нужното уважение зачитане и почит. Позовавайки се на нашето изградено добро име и съобразявайки се с вашите желания ще изпратим вашето запитване към всички компании които са наши партньори.

Кредит според предназначението си:

Потребителски заем-кредитмикрокредит.Кредитът се отпуска на физически или юредически лица, с цел закупуване на дадена стока или необходима услуга, обикновено без обезпечение за бързи кредити.

Ипотечен кредит-отпускан с цел придобиване на недвижим имот, като обезпечението по кредита е ипотека върху самия имот, придобит със средствата от кредита, или друг имот, който служи за обезпечение.

За оборотни средства-Бизнес кредит отпускан на фирми с цел набавяне на оборотни средства, необходими за текущата дейност на фирмата, кредитна линия (напр. закупуване на суровини и материали за производството и т.н.).

Видове потребителски кредити:

Потребителски за физически лица или фирмени.

По отношение на обезпечението, кредита,заема може да бъде:

Обезпечен кредит,кредит обезпечен с някакъв материален финансов актив или договорен ангажимент,който гарантира изплащането на кредита от кредитополучателя.

Необезпечен кредит, кредит(krediti)-чието изплащане от кредитополучателя не е гарантирано с материални или договорни ангажименти а само с вяра и доверие.

Погасяване:

Съществуват различни схеми на погасяване:

На равни вноски—т.нар. анюитетни вноски.

На намаляващи вноски—равна главница плюс намаляваща лихва.

С гратисен период—отсрочване на началото на изплащането на главницата,дългът, клиента плаща само уговорената лихва по кредита.

 

barzi-pari

ипотека

Чести въпроси?

Имам ли шанс да бъда одобрен?

Шансът да бъдеш одобрен ще е минимален ако:

Нямаш навършени години.

Не се осигуряваш и нямаш никакви  доходи.

Месечният ти доход е недостатъчен.

Имаш просрочени или необслужвани задължения.

Имаш лоша кредитна история.

Виж всички!


krediti

Ние можем да Ви предложим:

Потребителски кредити и заеми.

Бързо и лесно!

http://www.webbroker.bg/krediti

 

Ало Кредит